Tin tức

Cúng tất niên cuối năm: Nghi thức, mâm cúng và lưu ý 2024

Cúng tất niên cuối năm: Nghi thức, mâm cúng và lưu ý 2024

Đối với người dân Việt Nam thì lễ cúng tất niên vô cùng quan trọng trong một năm. Đây là lễ cúng với mục đích...

Những điều kiêng kỵ khi bốc bát hương mà ai cũng cần nhớ

Những điều kiêng kỵ khi bốc bát hương mà ai cũng cần nhớ

Phong tục bốc bát hương trong thờ cúng tôn giáo của người Việt Nam là một nghi lễ quan trọng, thể hiện sự tôn kính...

Nói điềm lành hiện ra lúc mệnh chung là chỉ mùi hương lạ, có thiên nhạc, có ánh hào quang, có hình ảnh Phật, Bồ...

NHỮNG MỐC QUAN TRỌNG CỦA NGƯỜI MẤT

NHỮNG MỐC QUAN TRỌNG CỦA NGƯỜI MẤT

Những mốc quan trọng của người mất Lễ phát dẫn (Lễ đưa tang) Ngày phát dẫn là ngày đưa tang. Con trai trưởng phải chống...

TANG PHỤC TRUYỀN THỐNG

TANG PHỤC TRUYỀN THỐNG

Con trai mặc tang cha mẹ: Con trai kể từ trưởng nam trở xuống khi cha mẹ mất đều đội mũ vành tròn bện bằng...

Liên hệ