Người chết nên thiêu hay chôn

Đức Phật và các vị Thánh Tăng ngày xưa đều hỏa táng, bởi hỏa táng rất sạch sẽ và văn minh. Còn địa táng thì phải cải cát, lấp xuống, đào lên, nếu khi sang cát mà thi hài chưa phân hủy hết sẽ rất bẩn và ô nhiễm.
Hỏa táng sẽ có được những lợi ích như sau:
Thứ nhất, khi chúng ta hỏa táng vong linh sẽ không chấp trước vào thân xác mà dễ có cơ hội để siêu thoát. Nếu xây mồ mả cho đẹp thì vong linh chấp trước vào đó khó siêu thoát.
Thứ hai, hoả táng giúp cho người sống xem nhẹ thân này và thấy được cuộc đời rất giả tạm, khi đốt rồi chỉ là nắm tro không còn thấy gì nữa và không bị chấp mắc vào cuộc đời. Điều đó sẽ giúp cho chúng ta khi bỏ thân dễ giải thoát.
Cuối cùng, giải quyết thêm vấn đề về đất cho người sống sau này, mộ thờ hài cốt không tốn nhiều đất mà còn không đặt nặng về chuyện xem bói, xem hướng.
Từ đó có thể thấy rằng, Đức Phật là bậc minh triết, trí tuệ siêu việt, Ngài làm điều gì cũng đều biết trước những điều về sau, giải quyết vấn đề cho nhân loại.
Vậy nên việc hỏa táng mang lại rất nhiều lợi ích không chỉ cho vong linh người mất mà con cho gia đình, những người còn sống. Chúng ta cũng tư duy xem thân này rất nhẹ nhàng để trở về với cát bụi, chúng ta vay của đất sau này phải trả về cho đất. Qua bài viết trên, mong rằng quý Phật tử hiểu rõ được lợi ích và ý nghĩa của việc hỏa táng, để đưa ra những lựa chọn đúng đắn nhất.

Bài viết liên quan

Liên hệ