Tin tức

Những mốc quan trọng của người mất

Những mốc quan trọng của người mất

Lễ phát dẫn (Lễ đưa tang) Ngày phát dẫn là ngày đưa tang. Con trai trưởng phải chống gậy đi đầu tiên, con trai thứ...

Người chết nên thiêu hay chôn

Người chết nên thiêu hay chôn

Đức Phật và các vị Thánh Tăng ngày xưa đều hỏa táng, bởi hỏa táng rất sạch sẽ và văn minh. Còn địa táng thì...

Cúng tất niên cuối năm: Nghi thức, mâm cúng và lưu ý 2024

Cúng tất niên cuối năm: Nghi thức, mâm cúng và lưu ý 2024

Đối với người dân Việt Nam thì lễ cúng tất niên vô cùng quan trọng trong một năm. Đây là lễ cúng với mục đích...

Những điều kiêng kỵ khi bốc bát hương mà ai cũng cần nhớ

Những điều kiêng kỵ khi bốc bát hương mà ai cũng cần nhớ

Phong tục bốc bát hương trong thờ cúng tôn giáo của người Việt Nam là một nghi lễ quan trọng, thể hiện sự tôn kính...

NHỮNG MỐC QUAN TRỌNG CỦA NGƯỜI MẤT

NHỮNG MỐC QUAN TRỌNG CỦA NGƯỜI MẤT

Những mốc quan trọng của người mất Lễ phát dẫn (Lễ đưa tang) Ngày phát dẫn là ngày đưa tang. Con trai trưởng phải chống...

Liên hệ