cung 49 ngay

Ý nghĩa của việc cúng 49 ngày cho người đã mất

Ý nghĩa của việc cúng 49 ngày cho người đã mất

Lễ cúng 49 ngày (Hán-Việt: Chung thất) là một dạng tín ngưỡng, đồng thời nó cũng là buổi lễ cúng giỗ vô cùng quan trọng...

Cúng 49 ngày cho người đã khuất và những điều cần biết

Cúng 49 ngày cho người đã khuất và những điều cần biết

Đã từ rất lâu, người Việt Nam luôn thực hiện tục lệ cúng tế người đã khuất sau khi họ qua đời được 49 ngày....

Liên hệ